Yayında :
 
 
VECİZ SÖZLER: İnsanın yaratılıp bu dünyaya gönderilmesindeki hikmet ve gaye;Halık-ı kâinatı tanımak ve O’na iman edip,ibadet etmektir. “Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz,hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve ferâizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Eğer kâinattan risalet-i Muhammediye'nin (A.S.M.) nuru çıksa, gitse, kâinat vefat edecek. Eğer Kur'an gitse, kâinat divane olacak ve Küre-i Arz kafasını, aklını kaybedecek. Belki şuursuz kalmış olan başını, bir seyyareye çarpacak, bir kıyameti koparacak. “Evet dünyayı âhirete kalbetmekle kıyameti koparan kudret muktedirdir, âciz değildir.” Hazırlanınız; başka, daimî bir memlekete gideceksiniz. Madem Allah var, elbette âhiret vardır. Madem O var,ne gam. Dünyanın akibeti ne olursa olsun, lezaizi terketmek evlâdır. Âyinedir bu âlem, her şey Hak ile kaim Mir'at-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Onu tanıyan ve itaat eden zindanda dahi olsa bahtiyardır. Onu unutan saraylarda da olsa zindandadır, bedbahttır. Müessir-i hakikî ancak ve ancak Allah'tır. Dost istersen Allah yeter. Evet o dost ise, herşey dosttur.”(M.282) “Dost istersen Allah yeter. Yârân istersen Kur'an yeter. Mal istersen kanaat yeter. Düşman istersen nefis yeter. Nasihat istersen ölüm yeter. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız.”(S.5) “Bütün mevcudat, lisan-ı hal ile Bismillah der. Din-i Hak, saadetin fihristesidir. Sen burada misafirsin ve buradan da diğer bir yere gideceksin. Misafir olan kimse, beraberce getiremediği bir şeye kalbini bağlamaz. Bu fâniden sonra bir bâki var Fâniyim, fâni olanı istemem. Âcizim, âciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayr istemem. İsterim, fakat bir yâr-ı bâki isterim. Hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi iman-ı billahtır. Selâmet ve emniyet, yalnız İslâmiyette ve imandadır. Dünyevî dostlar ve rütbeler, kabir kapısına kadardır. Aklı aydınlatan Fen ilimleri,kalbi aydınlatan Din ilimleridir.İkisinin birleşmesiyle hakikat ortaya çıkar. Play store uygulaması- NURLU HAKİKATLAR https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Tenvir&hl=tr *** Play store.da.Radyo uygulaması https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aysapkmo&hl=tr *** MEHMET ÖZÇELİK.PLAY STORE.DA 2 UYGULAMA https://play.google.com/store/search?q=Mehmet%20Özçelik&hl=tr *** TV.MİN LİNKİ http://www.tesbitler.fm.tv.tr *** 24 SAAT RADYO DİNLE http://www.tesbitler.com/2019/06/04/radyomuz-24-saat-yayinda/ *** www.tesbitler.com www.mehmetözçelik.com http://tesbitler02.simplesite.com SESLİ DEYİMLER VE ANLAMLARI-TOPLU https://drive.google.com/open?id=1-8S5i-YVTwEaNPSghwrOAWtl0UX1uj0j SESLİ DEYİMLER VE ANLAMLARI-TEKLİ https://drive.google.com/open?id=1XIwO9q3IWcXs5bmd8MvGD5Ynv5UMd1OO                   

HAKKIMIZDA

1960 yılında Adıyaman’da doğdu.Bir-iki yaşında iken babasının işinden dolayı İstanbul’a gitti.İlk okulu orada bitirip,10 yıllık bir süreden sonra memleketine döndü.

Orta ve İmam-Hatib lisesini bitirip,iki yıllık İmam’lıktan sonra Erciyes Üniversitesi İlâhiyat Fakültesini bitirdi.24-Ocak-1986’da Din Kültür ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak göreve başlayıp,halen devam etmektedir.

Öğretmenlik göreviyle beraber 1991 yılından beri muhtelif Tv,Radyo ve gazetelerde sohbet ve yazılar yazmaktadır.

1997 yılında yayınlanmış 424 sayfalık Veciz Sözler ve 2010 yılında basılan 210 sayfalık Âhiret Ahvali adlı iki eseri mevcuttur.

İMZAM

Ö mür durmaz,geçer gider.

Z aman kalmaz,göçüp gider.

Ç aylar akar,nehir gider.

E bed ister,uçup gider.

l akin gitmez,kalır bir şey.

İ nsanlık,iman,fazilet,ihsan.

K alır bunlar,cesed gider.

M ü’mine olur imanı yar.

E bedi cenneti,Allah’ı var.

H alıkdan ğayrısı ona bar.

M ümkinat olur,insana dar.

E vren ma’rifetine temaşagah.

T oprak mebde’ ve müntehagah.

Mehmet ÖZÇELİK

[email protected]

[email protected]

Tüm Hakları Saklıdır. | All Rights Reserved | Copyright © 2016 

 
 

Powered By TvSitesiKur